Oligometastasen

Hogeprecisiebestraling in 1 tot 10 sessies

Oorspronkelijk werd radiochirurgie vooral intracranieel toegepast voor de behandeling van hersenmetastasen, zonder dat de schedel moest worden geopend. Intussen biedt hogeprecisiestraling ook perspectieven bij oligometastasen in de rest van het lichaam en zelfs bewegende tumoren. Beperkte uitzaaiingen kunnen in slechts enkele sessies veilig worden bestraald, zonder langdurige hospitalisatie. De nauwkeurigheid vermijdt bovendien schade aan omliggend weefsel. Hieronder een interview met twee experten ter zake.

Hoe worden patiënten met beperkte uitzaaiingen behandeld?

Prof. De  Ridder:  “Chirurgie en  radiotherapie  vormen   de    hoeksteen    voor   de    behandeling   van lokale  tumoren,  chemotherapie voor  uitgezaaide stadia.  Bij oligometastasen  – een  beperkt  aantal uitzaaiingen  van maximaal  7  –  lijkt  een combinatie  van  beide opportuun.”

Worden al deze patiënten geopereerd?

 Prof. De Ridder:  “Dat  hangt af  van  de algemene toestand  en  comorboditeiten,  maar ook  van  het aantal letsels  en  van hun  locatie.  Het is makkelijker  om een  patiënt  met drie  meta’s  in één  leverlob  te opereren,  dan  een patiënt  met  één meta in   de   linkerlob,  één   in   de  rechter   en   één  in   de longen.   Voor  de   niet- operabele patiënten   biedt radiochirurgie een goed alternatief, met een lokale controle van  meer  dan 80%.”

Welke evolutie mogen we in de toekomst verwachten?

Prof. De Ridder:  “De  integratie en  combinatie  van immunotherapie en radiochirurgie vormen de nieuwe uitdaging.   We gebruiken deze strategie bij patiënten met oligometastatische darmkanker, longkanker en melanomen.”

Welke locaties worden voornamelijk bestraald bij radiochirurgie?

Prof.  Gevaert: “ We   kunnen   zowel  intra-  als  extracraniële bestralingen  uit voeren met  een hoge accuraatheid. Bij intracraniële bestralingen dienen   we  een   éénmalige   hoge dosis  stralen aan   het   letsel  toe.   Hiervoor   gebruiken  we   een patiëntvriendelijk   maskersysteem en online beeldvorming om de patiënt  te positioneren  met submillimetrische precisie.   In   tegenstelling   tot vroeger  is   er   geen  invasief   kader   meer  nodig voor de fixering.  De geavanceerde boogtherapie laat  bovendien  toe om  de  stralen precies  op  het letsel te richten en de omliggende kritische organen  te  sparen.” 

Kan je met dezelfde precisie extracraniële letsels bestralen?

Prof. Gevaert: “Daar voor is  het  proces iets  complexer,  aangezien we  vaak  te maken krijgen  met bewegende  letsels, zoals  long-  en lever tumoren. We   brengen   de  beweging   voor   de  behandeling in kaart met  een  4D-CT scan.  Tijdens de behandeling volgt  de bestralingsbundel  die  beweging. Deze   dynamische  radiotherapie   is   momenteel enkel in  het UZ  Brussel  en de  CHU  Liège beschikbaar.”