Radiotherapie bij hersenletsels

Via deze weg proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van een stereotactische radiochirurgie en stereotactische radiotherapie. Radiotherapie werkt lokaal, dit wil zeggen dat de behandeling alleen effect heeft op de plaats waar u bestraald wordt.

In de brochure hieronder vindt u tevens wat meer informatie over het verschil tussen de twee behandelingen, de procedure, de mogelijkse bijwerkingen, …