Radiotherapie bij longkanker

Geconfronteerd worden met longkanker brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Via deze weg proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven over de mogelijke bijwerkingen van uw bestraling. We geven eveneens een aantal tips om deze bijwerkingen te voorkomen of draaglijker te maken. Radiotherapie werkt lokaal, dit wil zeggen dat de behandeling alleen effect heeft op de plaats waar u bestraald wordt. De bijwerkingen zijn doorgaans van tijdelijke aard. Aangezien de bestralingsdosis ook na het einde van uw behandeling een tijdje verder blijft werken, is het mogelijk dat de bijwerkingen pas na een aantal weken tot maanden volledig verdwijnen. De bijwerkingen verschillen van persoon tot persoon. Sommige patiënten hebben veel last, terwijl andere weinig of geen problemen ondervinden.

In de brochure hieronder vindt u tevens wat meer informatie over het voorbereidend onderzoek, de behandeling, de mogelijkse bijwerkingen, …