LEIF

LEIF consultaties

Wat is LEIF?

 LEIF of LevensEindeInformatieForum is een organisatie die 500 artsen (huisartsen en ziekenhuisartsen) over heel Vlaanderen verenigt in verband met het geven van informatie en raadgeving rond het levenseinde en de beslissingen die patiënten dan zelf kunnen vragen of nemen. Deze artsen worden LEIF-artsen genoemd. 

LEIF organiseert voor deze artsen opleidingen zodat ze patiënten kunnen helpen wanneer zij een vraag hebben naar levenseindebeslissingen zoals euthanasie of niet meer reanimeren.

 Prof. dr. Mark De Ridder is naast radiotherapeut ook LEIF-arts. Hij houdt consultaties om mensen bij te staan met vragen rond het levenseinde en het schriftelijk vastleggen van wensen rond het levenseinde.

Welke levenseindebeslissingen zijn mogelijk?

 Een patiënt kan verschillende soort levenseinde beslissingen vragen:

 • Het stoppen van behandelingen of medicatie
 • Het verhogen van pijnmedicatie
 • Het in slaap brengen tot het overlijden (sedatie)
 • Het toedienen van een levensbeëindigend middel (euthanasie)

Het is belangrijk om ook al op voorhand na te denken over wat u wel en niet zou willen, nog voor er sprake is van een ongeneeslijke ziekte, en er met een arts of uw familie over te praten. 

Op het moment dat een ongeneeslijke ziekte zich voor doet en er bepaalde wensen of beslissingen moeten of kunnen genomen worden, kan u eveneens contact nemen met een arts om dit te bespreken en uit te klaren.

 Indien gewenst, kan u uw wensen over beslissingen aan het levenseinde ook schriftelijk vastleggen voor de toekomst in een wilsverklaring. Dit kan op elk moment gebeuren, zowel voordat er sprake is van een ongeneeslijke ziekte of van zodra de ongeneeslijke ziekte zich voor doet. 

Wat is een wilsverklaring en wat kan je daarin vastleggen?

Een wilsverklaring is een soort van levenstestament waarin uw voorkeuren en wensen omtrent zorgbeslissingen aan het levenseinde kunnen neergeschreven worden. Op deze manier kunnen artsen, zorgverleners en je familie later met uw wensen rekening houden, wanneer u het zelf niet langer kan uitdrukken. Het opstellen van wilsverklaringen is meer dan alleen ‘het invullen van papieren’. Het blijft belangrijk om alle onderwerpen ook regelmatig met uw arts of familie te bespreken. Achteraf kan u de ingevulde wilsverklaringen altijd aanpassen of zelfs intrekken.

 Er bestaan verschillende soorten wilsverklaringen die op voorhand ingevuld en besproken kunnen worden:

 • Een negatieve wilsverklaring: vastleggen welke onderzoeken of behandelingen u niet meer wenst wanneer u het zelf niet meer kan vragen, bv weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, antibiotica,… Men noemt dit ‘negatief’ omdat het hier gaat over het afwijzen van behandelingen en onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren.
 • Een wilsverklaring euthanasie: hierin kan u vragen dat euthanasie uitgevoerd wordt wanneer u aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en in een onomkeerbare coma terecht komt. 
 • Een verklaring over de uitvaartwensen en orgaandonatie: deze dienen op het gemeentehuis geregstreerd te worden.

Wat is de rol van de LEIF-arts in dit alles?

U kan de LEIF-arts contacteren wanneer u vragen heeft over levenseindebeslissingen, euthanasie en palliatieve zorg. Vanuit zijn functie kan hij u bijstaan bij vragen die u heeft over het nemen van bepaalde levenseindebeslissingen of kan hij u hulp bieden bij het schriftelijk vastleggen van deze beslissingen.

 DE LEIF-arts kan eveneens als onafhankelijke arts een tweede advies verlenen voor het uitvoeren van een euthanasie. LEIF-artsen leveren dus steun en advies bij een vraag naar euthanasie maar voeren de euthanasie principieel niet zelf uit.

Wanneer de LEIF-arts consulteren?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u als patiënt (bijkomend) advies wil:

 • Wanneer u vragen hebt over de verschillende wilsverklaringen en het invullen ervan
 • Wanneer er vragen zijn over het doorzetten van behandelingen of medicatie die u in vraag stelt
 • Wanneer er niet op een euthanasievraag wordt ingegaan door de behandelend arts om verschillende redenen
 • Wanneer een euthanasievraag niet gehoord of geweigerd wordt
 • Wanneer er geen bijkomende ondersteunende zorg aangeboden wordt

De LEIF-arts zal dan samen met u deze hulpvraag bekijken, de situatie binnen het wettelijk kader uitklaren en zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met uw behandelend arts.